Piispajoki

Uusi vuokra-alue

Suomussalmen perhokalastajat uusivat sopimuksensa Metsähallituksen kanssa. Uusi vuokra-alue on kasvanut entisestä ja ulottuu Kallioruntin alapäähän. Koko vuokra-alueelle on suoritettu viimeisen viiden vuoden aikana vahvoja harjus - ja taimenistutuksia sekä koskialue on saanut kalataloudellisen kunnostuksen joten uskomme jäsentemme yllättyvän uusiutuneesta joesta.

Uskomme myös perhokalastajien nauttivan uudistuneesta joesta herrasmiesmäisesti. Syömäkalan voi ottaa, mutta pääsääntöisesti vapautamme pyydystämämme kalat. Vanha kalastussääntö on edelleen voimassa, mutta kalaiselle joelle on mukavampi palata uudelleen.

Kunnostettu niska


KALASTUSSÄÄNNÖT PIISPAJOEN VUOKRAVESIALUEELLE

1. Alue on varattu perhokalastukseen yhdistyksen jäsenille ja heidän vierailleen

2. Ainoa sallittu viehe on perho, joko heittosiimalla tai – painolla heitettynä, poikkeuksena haukien pyynti suvannoista jota voi harjoittaa myös viehekalastusvälinein.

3. Kalastaja on velvollinen pitämään saaliskirjaa arvokaloista ( taimen, kirjolohi, järvilohi, harjus ja siika ) ja antamaan niistä kalastuskauden päätyttyä tiedot yhdistykselle. Myös mahdollisen vierailijan saalis on ilmoitettava.

4. Saaliskiintiö on taimenelle, kirjolohelle ja järvilohelle kolme kpl / vrk. Muille kaloille ei kiintiötä ole asetettu.

5. Alamittaiset kalat on viipymättä laskettava takaisin jokeen

    taimenen ja järvilohen alamitta 60 cm, harjuksen 35 cm

6. Yhdistyksen jäsen voi tilapäisesti ottaa mukaansa kaksi vierailijaa, ( poikkeustapauksessa useammankin ). Vierailijalle on annettava tiedot kalastussäännöistä, - tavoista ja muista velvoitteista.
Vierailijalle annetaan erillinen vieraskortti, josta ilmenee isäntä, vierailijan nimi ym. tarvittavat tiedot. Kortti on voimassa vuorokauden ja se on pidettävä mukana, tarvittaessa esitettävä ja palautettava kalastuksen päätyttyä isännälle.

7. Yhdistyksen jäsen on velvollinen valvomaan kalastusta vuokra-alueella ja ilmoittamaan mahdollisista rikkomuksista yhdistyksen johtokunnan jäsenille tai viralliselle kalastuksen valvojalle.

8. Pidä ympäristö siistinä, vie roskat ja muut jätteet asianmukaiseen paikkaan. Älä kajoa puustoon ilman maanomistajan lupaa. Noudata tulenteosta ja autiotupien käytöstä annettuja ohjeita.

9. Ole kohtelias ja huomaavainen muita kalastajia kohtaan.
 

ANNA TILAA MUILLEKIN